Svea hovrätt:111


Söder, Wäster, Nor, Öster
Gambla dammen, aldeles ruinerat.
Gambla stästochen
Fasta landet ähr af wattnet 20 alnar wtskurit.
Nyia dammien
Nyia stästochen
Nyia smedian.
Olof Rafulste
???
Scalla1 Liber causarum, vol. 93:3, akt 8