Svea hovrätt:12a1


Wester, Söder
Remarbron
Åhresta
Wekla siön
Wekla wijch
Åresta torp
Suartt udden.
Ukad stafuen
Guß hällen
Öön
Hellesundhz bergstafuen
Tryberg
Hellesundz ängen
Siön
Intäfft ifrån Hund lunda.
Berg kull
Siön
Hedenlunda.
Bäresta


1 Liber causarum, vol. 98:3, akt 6