Svea hovrätt:131


Stora wegen ifrån Westergöttland
Siöön Tofften
Linåhsen
Laßåhn honnom iag sielf gifver nampn
Biurnääß
Röfors som iagh sielf gifuit nampn
Huienna engh
Stafåhn
Laden siöö


1 Liber causarum, vol. 99:1, akt 3, s. 23.