Svea hovrätt:15a1


Stäkie
Stora Stimman
Törbimeldhe gran
Stora bärie
Wick, mantall 2 1/2
Hännersta 3, mantall 1/4
Råå
Måns Abrahamsons wagh rydingh
Råbaka
Diurha<...>dän2
Timbert huggit.
Dyppyle siöön
Kolsmora
Nora råå
Krok traskie
Hop kullebärgh

Denne föreskreffne affrijtningh approberadhe nembden här i Åsens sockne stugu den 9 februari 1652.


1 Liber causarum, vol. 101:5, akt 4
2
Mitten av ordet ej synligt i skarven mellan sidorna