Svea hovrätt:15b1


Longoma ängz beskaffenheet.
Siön
Seßön, Knutbynes.
Siön
Lagh mans domen på 18 november 1652, Knutbybones
Baddwiegardh.
Baddwiegårdh.
Skogz baka och bärgh, Tälie bones ängh dher om kringh. Longama
Hårnacka åker giärdhe.
Skal satias baddwidigård.
Knut by bones ängh.
Tälie bones ängh.
Hårnacka bones ängh.
Mållgård, Tallie bors
Hårnacka kohaga.
Knutbybone haffua ängh fult oh Longgama för wthan.


1 Liber causarum, vol. 101:5, akt 4