Svea hovrätt:17b1


Norr, Wäster, Öster, Södher
Kulestadhz skogz äghor.
Sunby torpen
Skiölen
Elgz siöön.
Holman
Kulestadh by
Borßiön
Skogh
Blaxstad bys skogz äghor sträckia sigh in i Borßiöön
Skogh
Bärgh
Skogh
Mallsiöö östra vdde staff som skillier Fyrby ifran Blaxstadh prästegård och Stäringie
Stäringie.
Kiärret
Falkemoßan
Skogh
Bärgh
Kärr
Sundhet
Moßan.
Bärgh
Bärgh
Holman
Mallsiöön.
Stafwen öster om allmenna wägen som skillier Blaxsta sochen ifrån Stäringie i Årdala sochen.
Bärgh
Präst vdden
Fyrby skogh
Prästegårdz skogh
Fyrby skogh
Ahlemenna vägen till Nykiöpingh
Syltehage stafven
Fyrby skogh
Skogh
Skogh
Fyrby skogh
Skogh
Syltehagen
Fyrby täppa
Skogh
Skogh
Blaxsta bye giärdhe
Prästegårdz giärdhet.
Fyrby giärdhet
Fyrbys tiltänkte ängh
Fyrby skogh
Skogh
Blaxstadh byß hemm ängh
Fyrby än<g>h2
Fyrby skogh
Siön
Prästegårdz hemm ängh.
Stafven i rännelen
Skogh
Elßbärgz stafven skilier Fyrby ifrån Stens ängz skogh
Steens ängie3
Stenßängz skogh
Prästenäßet uth medh siön Långhallßen
Diuptrykz torp
Siön
Plaßtorp


1 Liber causarum, vol. 104:2, akt 2
2
Hela ordet ej läsligt i skarven mellan sidorna
3 Härefter troligen ett n eller r som inte går att se i skarven mellan sidorna