Svea hovrätt:181


Bastholm emellan Stegtompta, Biörckwijk och Kijla
Humlekiär
Sochn skillnan emellan Biörckwijck och Kijla
?amersta skogh.
Moßmyran.
Hälspånge kier.
Hälspånge beken
Torpen
Ogila rösett
Håhlgrytt
Söderby öster i Biörckwijck sochn.
Biörekiers broo
Endetorp
Stalßesiöön
Daneby ägor


1 Liber causarum, vol. 104:2, akt 8