Svea hovrätt:191


Geometrisch afrittningh på den
disputerlige råågånghen emillan Walla
vtj Gåsinge sochn och Wijby, Tibbla och
Wängia i Biörlunda sochn sampt een deel
aff Torfsäters rågångh, den Walla will gåå in på.

Nordwäst, Norr, Nordost, Öster, Sydost, Söder, Sydwäst, Wäster,
Scala vlnarum.
Pungsundh.
Store Skinwalla.
Gåsinge sochn.
Gryth sochn.
Ellringen lacus.
Stafvdden.
Grytz ägor.
Ahllund
Lysäters eng.
Torfsäters ägor
Hanklädes mossa
Lysäter
Detta utloppet ähr genom greffwit
Handklädz berget.
Lysäter
Sågqwarn.
Fräken kärrett.
Torfsäter.
Hädd mossa.
Wäster Mörtt siön.
Siöns rätta uttlopp.
Mörtsiö slätten
Öster Mörtt siön
Fogelwijkan.
Snoor mossan.
Mörtsiö kilh
Wall<a> egor i Gåsinge sochn.
Qwarntorpet.
Quarnkierret.
Wijby
Quarn siön
Wägen emellan Grimsholm och Nykiöpingh.
Ny bygge.
Quarnsiön.
Nybygge.
Tibbla eng.
Trynaren lacus
Broo kierrett
Wängia
Tibbla
Stång kierrett.
Hiit vt ligger Walla hemmanet.
Stångkiers bärgett.
Tibbla åker.
Tibbla äng
Ekespaden lacus.
Biörnengz gierdett.

(Senare anteckning:)

Denna charta synes vara författad på 1650-talet
af då varande landtmätaren i Södermanland
Johan Larsson Grott, som intygas af
                                           ???,
                                           secreterare i kongliga
                                           landtmäteri contoret


1 Liber causarum, vol. 104:2, akt 9