Svea hovrätt:21


Aspesund
3 tunnor   1 pund

Södermarium
2 tunnor   1 pund

Aleby säterii Johan Bagges
4 tunnor   1 pund
2 gårdar 4 tunnor 1 pund

Carls kyrkie
5 pund
Liiten 1/2 miil

Sundh
12 tunnor   1 pund

Eko
4 tunnor   1 pund

Swininge
4 tunnor   1 pund
4 tunnor   1 pund

Haghol
6 tunnor   1 pund

Estuna kyrkia
Häremillan är af ålder räknad een miil
Hußeby kyrkia

Remsiöö
5 tunnor   1 pund

Byse torp

Sunstad
Olai Bures säterii

Östersundstad
4 tunnor   1 pund

Lomaren insiöön

Sätuna
4 tunnor   1 pund

Torßlunda.
4 tunnor   1 pund

Torwalla
4 tunnor   1 pund


1 Liber causarum, vol. 85, akt 1