Svea hovrätt:221


Öster, Nörr, Söder, Wäster
Här löper stoore siön uth medh landet.
Broby
Landzvägen af Arboga til Torsilia.
Twijsten deße byar emillan.
Tybbele
Säby.


1 Liber causarum, vol. 112:4, akt 1