Svea hovrätt:241


A.   Räkinde röörgångh och
       Ytterby nu warande
B.   Tiustens begynnelse
       emillan Ytterby och Giärsta
C.   Fornwägz röör vppsatte på
Gäärsta aghor2 aff riddaresyn
??? Matsons nya råå-
gångh som ähr i haradsz
doomen3 ogilladh

(Karttext:)

Norr, Wäster, Öster
Räkinde Norr siöön
Rågmyre kärr??
Jgelsioo4
Denna råå ähr uppbränd aff Ytter boerne
Giärsta och Ytterby domen
Denne ähr dhenn nys uppsatte steen som effter heradz domen ähr om kulldgömd oh ähnnu ståår uppe.
Denne råå ähr borta
Gamble skilnadhen em<e>llan Räkinde och Gäärstadh, nu emellan Räkinde och Ytterby.
Sals kärrett, engh till Räkinde
Engh till Ytterby
Saalsta torp
Saal siöön
Räkinde <...>5
Igenstängdt
Wägh och nys bygdt torp
Skillanen emellan effter riddarens
Räkinde
Förbränt
Fääbroo
Räkinde wretar
Giärsta
Räkinde giärde
Broo eller ???
For??re
Ytterby gambla fää
Stumble kiärret
Orregiels backa
Ytterby
Såttran siöö
Förre åhen Ytterboerne ??? förrot hade dhe sin booskap på Broo äghår söder om siöön


1 Liber causarum, vol. 117:5, akt 15
2 D.v.s. ägor
3 D.v.s. häradsdomen
4 D.v.s. Igelsjö
5 Förmodligen står det Räkinde, därefter ett eller flera ord som inte går att tyda. Denna text i skarven mellan sidorna.