Svea hovrätt:26a1


Sundz bron
Bysiön
Styrssholm
Aspöhn
Skough
Åbyggeby
Fornwij
Åkerby
Wästre wret
Wijbygge åker
Kyrke åkeren
Kyrke åker
Kyrkebron
Åcklebo kyrka
Bölet
Wij.
6 öresland åker
Kyrkebolet
Ha<...> Ö<...>2
Södretallen
Åcklerby och Böletz
Ängie för Östmås
Ängie för Fornawij
Sion3 Må<...>4


1 Liber causarum, vol. 117:8, akt 15
2 Bara Ha och Ö går att läsa i skarven mellan sidorna
3 D.v.s. Sjön
4 Bara går att läsa i skarven mellan sidorna