Svea hovrätt:26b1


<...>on1
Stoor ängie
Östbygge ägor på denne sijdan
Ha<...>2 ägor
Öszby
Östbysiön
<...>gar1
<...>hr1
Prästöhn
Ycklaren
Biörnnäs
Kijdlingeöhn
Trälösa
Grannarnas Mißommars fäbodar
Grannarnas
Myckelhvens dijke
Långsiön
Fiählen
Tufwahuen
Grannarnas Mißommars fäbodar
Mißommars fäbodar til hemmanet i Wij
Wijbygge skough och vthmarck.
Millan siön
Mißommars fäbodar till kyrkbolet
Röningar
Fäbodar
Sijbohällz skougen.
Höstbodarna till hemmanet i Wij.
Walbygge ägor
<...> på denne sijdan
Hellsiön
Långsiön
<...>der1
Högboes möter här


1 Liber causarum, vol. 117:8, akt 15
1 Bara slutet av ordet går att läsa i skarven mellan sidorna
2 Resten av ordet samt eventuellt något ord till går inte att läsa p.g.a. skada i papperet