Svea hovrätt:271


A. Långsiöön.
B. Siön Hofwen.
C. Eekeskogh gårdh.
D. Åker.
E. Ekeskogs engen.
F. Helgeby torp.
G. Åkermark.
H. Wiße röör af parterne erkiende för lagh-
     gill stafweleedh och råågångh.
I.   Röör som continuera i en wiß linie öfwer
     siöön Hofwen.
K. Ogille, owiße, oordentlige och ofatte stenar.
L.  Ett fullkomligt hörne råå.
M. Kiärret som twistas om.
N. En gångestijg från ekeskogen till Stockholm.
O. Knääröret emillan Ekeskogen och Helgebyn.
P.  Hofwa rännelen

(Karttext:)

Söder, Öster, Wäster, Norr.
Hiobs wijken, ett lagliget röör.           1 Liber causarum, vol. 118:2, akt 16