Svea hovrätt:41


Nor.
Holma
Biltingaledh
Öster
Foglekull
Her ärha fanterne sams
Vester
Rinnande
ådra
Huar byn äger halfuan siö.
Österma
Börßhult otta gårdar
Siö hall. Klinta sten. Skijttemose
Nye rågången.
Pinhatta bergh.
Resesten i Hålebro i Näffsiö vthi  Diupanäsauijk.
Sudher.
Näfsiö
Detta är Borßhulta fasta landh.
Löfuanäß.1 Liber causarum, vol. 66, akt 3