Svea hovrätt:51


Boda skatte gårdh, ligger i wäster
Jdell bärgh.
Åker
Boda
Biörbacka
Boda ängh.
Denna linderååhn ligger i wth wäst.
Åsen.
Lind åßa ström
Lindh åsa leedh.
Liunghåßen
Kålffwekållen
Sågekållen
Swijnbo kållen.
J Häßle backan
Ligger på slät bärged
Lindhåsa gårdh
Främiestade gårdh ligger i öster.
Lycke gårdh.


1 Liber causarum, vol. 32, akt 10