Svea hovrätt:61


Engh
Åker.
Grytha.
Wattu råånn
Salkneke
Åker
Wattu råånn
The nyie engie theger
Almenningzwägenn
Örsundzbroo
Hyia by engh.
Lille myrengenn
Öster2
Almenningz wägenn
Almenn<in>gz3 wägh
Sten broo
Almenningz wegenn
Wester
Olinge böle
Wattu råån som är rörgångenn.
Åker
Wattu råånn
Åker
Hyia byy
N<or>r4


1 Liber causarum, vol. 54, akt 2
2 Oster ms
3 Endast allmenn gz går att läsa i skarven mellan sidorna ms
4 Endast nr kan läsas p.g.a. skada i papperet ms