T1:1(Register:)
Siende heradt, Kärbo sochn.

Siende häradt innehåller efterskreffne sochner.

Kiärbo,               folio     9.
Kungssåhra,                  13.
Ihresta,                          17.
Hubbo,                          37.
Balundha,                      52.
Tillberga,                       73.

         Kiärbo sochn,                            folio.             Balunda sochn,                           folio.
Skämsta,                                                 9.        Mallma,                                                52.
                                                                          Södärby,                                              53.
       Kungzåhra sochn.                                        Berga,                                                   54.
Köpsta,                                                 13.        Hälla, utjordh till Tibbele och Gryta,       55.
Ändesta,                                                14.       Jädra, äng till Prästegården och Skäleby, 56.
                                                                          Prästegården och Klåckargården,           57.
         Ihresta sochn.                                            Skäleby,                                                57.
Klinta, äng till Wäsby och Lysta,             17.       Lunda,                                                   58.
Wässby, äng till Tuna i Balunda socken,  18.       Biörhofda,                                              59.    
                    dito till Lysta.                                 Wrångom1,
Lysta,                                                     19.       Lundby och Åhrby,                                61.
Prästegården,                                          20.      Tibbele,                                           62. 63.
Ullwij,                                                     21.      Högeby,                                                 64.
Älby,                                                      22.      Myrby,                                                   65.
Åby,                                                       23.      Långeby,                                                66.
Eneby,                                                    24.      Närlunda,                                               67.
Skysta,                                                   25.      Ingeberga,                                              68.
Folesta,                                             26. 27.    
Urby, ägor till Kusta herregård,               28.                    Tillebärga sochn.
Olesta, äng till Uggelsta.                          29.       Bärgeby,                                                73.
Gillberga, ägor till Olesta och Marsta,      30.       Hälleby,                                                 74.
Berga, äng till Olesta,                              31.       Backa,                                                   75.
Konungla,                                               32.       Myklinge,                                               76.
                                                                          Källberga,                                               77.
             Hubbo sochn.                                        Tilleberga by och Prästegård,            78. 79.
Skarprebro,                                            37.       Källewijken och Össby,                          80.
Gräna, äng Halfgräna o Hålsta,                38.       Nibbele,                                                 81.
Halfgräna, åkerstycket till Lysta,              39.       Aberga,                                            82. 83.
Hålsta,                                                    39.       Upsala,                                                   84.
Lijsta, utjord till Gryte,                             40.       Sitringe,                                                 85.
Nääss,                                                    41.        Sunby,                                                  86.
Gryta,                                                     44.        Höijen,                                                 87.
Nälby,                                               42. 43. 
Sörrby,                                                   45.
Allwesta och Prästebolet, Hubbo,      46. 47.
Jädra,     och   dito             dito,              48.
Flåksta,                                                   49.
Tränhammar,                                     50. 51.

                                                                                                            Verte.

Reviderat den 18 februari 1701.


______________________
1Fel för Wrångan?