T1:100


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


      Notarum explicatio:

A.  Biärby, gårdar                 2.
     1.  Är skattegård,             9 öre.
     2.  Är frälsse,                   7 öre.
B.  Utsäde,                           17 tunnor.
C.  Utsäde,                           19 1/4 tunnor.
D.  Wreten utsäde, till skattegården,  2 1/2 tunnor.
E.  Hafre wreet utsäde, till frälse,        1 1/8 tunnor.
F.  Wreet utsäde, till frälssegården,     3/4 tunnor.
G.  Hårdwalss eng godh, höö              15 lass.
H.  Hårdwalss eng godh, höö              10 lass.
I.   Hårdwalss eng, höö                       15 lass.
K.  Skarp eng, höö                             30 lass.
L.  Beetess haga  }
M.  Beetess haga }  doga till åker och eng.
     Skog och muulbet till nödtorften.
     Timber och näfuerskog,                0.
     Såg och miölquarn, och fiske,       0.
     Humblegårdar,                             0.


     Specialis explicatio.

1.  Skattegården, åhrligit utsäde i gärden,   10 1/8 tunnor.
    Uti wreeten D,                                       2 1/2 tunnor.
2.  Frälssegården, åhrligt utsäde i gärden,    8 tunnor.
    Uti wreetarna E och F,                           1 7/8 tunnor.
    Skattegården hafuer åhrligen, höö           40 lass.
    Frälssegården,                                       30 lass.


(Karttext:)
Wässby eng möta.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.