T1:101


(Rubrik:)
Dingtuna sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Wässby, är skatte      5 öre.   Crone     3 öre,   brukas alt tillhopa.
B.  Utsäde,       6 tunnor.           Obrukat åker    2 1/4 tunnor.
C.  Utsäde,       9 1/2 tunnor.      Obrukat åker    1 1/2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö                                      42 lass.
     Tarfueskog och muulbet till nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog,                0.
     Såg, miölquarn, fiske och humblegård,    0.

E.  Sippersta, är skattegård             16 öressland.
F.  Utsäde,                                     18 1/2 tunnor.
G.  Utsäde,                                    16 tunnor.
H.  Hårdwalss eng, höö                  57 lass.
I.   Hårdwalss eng, höö                   18 lass.
K.  Beetess haga med skog ibland, doger till eng.
     Tarfueskog och muulbeet till nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog,            0.
     Fiske, sågh och miölquarn,                 0.
     Humblegård,                                      0.


(Karttext:)
Lind.
Obru-kat åker.
Leer jord.
Obrukat åker.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Biärby eng möter.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.