T1:102-3


(Rubrik:)
Tuhundrads heradt,   Dingtuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Vtkumbla, skategård   8 öre.
B.  Utsäde,                        17 tunnor.
C.  Utsäde,                        18 tunnor.
D.  Hårdwalss eng,             15 lass.
E.  Hårdwalss eng,             24 lass.
F.  Täppa.
G.  Åkerwreet,                  1 1/16 tunnor.
     Tarfueskog och muul-
     bet efter nödtorften.
     Timber, näfuer och
     basteskog,                    0.
     Sågh och miölquarn,      0.
     Fiske,                           0.
     Humblegård,                 0.


      Notarum explicatio.

A.  Nässby, gårdar                    5.
     1.  Är skategård,                  11 1/2 öre.
     2.  Är skategård,                  11 öre.
     3.  Academia gård,                6 öre.
     4.  Är cronegård,                  9 1/2 öre.
     5.  Är frälssegård,                 3 öre.
B.  Utsäde,                                39 3/4 tunnor.
C.  Utsäde,                                41 1/2 tunnor.
D.  Hafre wret, utsäde                9 1/2 tunnor.
E.  Godh hårdwalss eng,             60 lass.
F.  Hårdwalss eng,                     102 lass.
G.  Hårdwalss eng,                     30 lass.
     Ingen skog af något slagh.
     Muulbet till nödtorften.
     Sågh och miölzuarn,             0.
     Fiske,                                  0.
     Humblegårdar,                     0.


      Specialis explicatio.

1.  Skategården, utsäde        12 3/8 tunnor.
2.  Skategården,                   12 tunnor.
3.  Academia gård,                 7 tunnor.
4.  Crone gård,                      10 tunnor.
5.  Frälsse gård,                      4 tunnor.
1.  Gården, höö                      51 lass.
2.  Gården, höö                      50 1/2 lass.
3.  Academia gård,                 30 lass.
4.  Cronegården,                    42 1/2 lass.
5.  Frälssegården,                   18 lass.(Karttext sid 102:)
Wässby möter.
Biärby eng möter.
Leer jord.
Sippersta möter.
Obru-kat åker.
Biörke jord.
Biörke jord.
Obru-kat åker.


(Karttext sid 103:)
Hafur jord.
Lät jord.
Hafur wret.
Lät jord.
Tible egor möta.
Leer jord.
Leer jord.
Hafre jord.
Wässby.
Leer jord.
Hafur jord med röör hwass ibland.
Leer jord.
Wägen åt Tidöön.
Leer jord.
Löfsta eng möter.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.