T1:104


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Lospånga skattegård               17 1/2 tunnor.
B.  Utsäde,                                   22 tunnor.
C.  Utsäde,                                   20 1/2 tunnor.
D.  Wassengen, god hårdwall        21 lass.
E.  Nyengen, god hårdwall,           27 lass.
F.  Hårdwalss eng, höö                 36 lass.
G.  Myrwalss eng, höö                  24 lass.
H.  Beetess haga, doger till åker och eng.
     Skog ingen, huarken elak eller godh.
     Muulbet allennast i haghen.
     Fiske,                                     0.
     Sågh och miölquarn,               0.
     Humblegård,                          0.


(Karttext:)
Bulsta åker möter.
Ler jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.