T1:105


(Rubrik:)
Dingtuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Bullesta, skattegård             12 öre,
B.  Utsäde,                               20 tunnor.
C.  Utsäde,                               14 tunnor,
D.  Wreet, utsäde                      3/4 tunnor.
E.  Godh hårdwalss eng, höö     48 lass.
F.  Wäster engen, tämelig god    42 lass.
G.  Beetess haga, doger till åker och eng.
H.  Grääss tompt.
     Ingen skog, huarken elack eller godh.
     Muulbet allenast i hagen.
     Fiske,                                        0.
     Sågh och miölquarn,                   0.
     Humblegård,                              0.


(Karttext:)
Kyrkiebyns egor möta.
Talfuesta eng möter.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Loospånga aker1 möter.


__________________
1Fel för åker.