T1:108


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Skilsta, gårdar                     2.
     1.  Arf och egit,                  6 öre.
     2.  Är och arf och egit,        6 öre.
     Utjord till cronegården i Uträlla,  3 öre.      Folio 129, fins Ut-rälla.
 B.  Utsäde,                             26 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                              29 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, buskug,      100 lass.
E.  Hårdwalss eng, godh           10 lass.
F.  Hårdwalss eng, höö             24 lass.
G.  Hafre täppa,                        2 1/2 tunnor.
H.  Hafre täppa,                        2 1/2 tunnor.
I.   Lind uti gärdet B,                 5 tunnor.
     Kan bärgas höö der på,        15 lass.
     Elak muulbeet.  Ingen skogh.
     Sågh och miölquarn,              0.
     Fiske och humblegårdar,       0.
     Grippby fins folio 118.


      Specialis explicatio.

1.  Arf och egen gård,             11 1/2 tunnor.
2.  Arf och egen gård,             11 1/2 tunnor.
     Utjorden till Grippby,          3 3/4 tunnor.
     Utjorden till Crongården
     i Uträlla,                             3 1/4 tunnor.
1.  Gården, höö                       49 lass.
2.  Gården, höö                       49 lass.
     Utjorden till Grippby,          19 lass.
     Croneutjorden till Utralla1,   17 lass.


(Karttext:)
Lind.
Råby möter.
Hafre jord.
Leer jord.
Ler jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Lind doger till åker.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________
1Fel för Uträlla.