T1:109


(Rubrik:)
Dingtuna sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Öster Jädra, Skategårdar              2.
     1.  Är                                          14 öre.
     2.  Är                                          14 öre.
B.  Utsäde,                                       30 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                                       26 tunnor.
D.  Utsäde,                                        7 tunnor.
E.  Hårdwalss eng, höö                     50 lass.
F.  Hårdwalss eng,                            105 lass.
G.  Lind i gärdet B,                            13 tunnor.  39 lass.
H.  Beetess haga   }
I.   Beetess haga   }   doga till åker och eng.
K.  }
L.  }   Tompter.
     Tarfueskog och muulbet till nödtorften.
     Timber och näfuerskog,               0.
     Sågh, miölquarn och fiske,           0.
     Humblegårdar,                            0.

1.  Gården hafuer
     åhrligt utsäde,           16 7/8 tunnor.
2.  Gården,                   16 7/8 tunnor.
1.  Gården, höö             77 1/2 lass.
2.  Gården,                    77 1/2 lass.(Karttext:)
Lind.
Lätt jord.
Hafre jord.
Lind.
Leer jord.
Myr lind.
Leer jord.
Wäster Jädra möter.
Leer jord.
Leer jord.
Hafre land.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Lind.