T1:110


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Wäster Järdra, skattegårdar        2.
     1.  Är                                     16 öressland.
     2.  Är                                      8 öressland.
B.  Utsäde,                                  27 tunnor.
C.  Utsäde,                                  23 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö                150 lass.
     Timber,näfuerskogh,                 0.
     Tarfueskog tämelig godh.
     Muulbet och tämmelig godh.
     Sågh och miölquarn,                 0.
     Humblegårdar,                         0.
     Fiske,                                      0.
     Ett torp lyder till denne by, och fins
     igen på Tängeby chartet folio 115,
     noteradt med littera E.


      Specialis explicatio.

1.  Gården hafuer åhrligt utsäde,    16 1/2 tunnor.
2.  Gården,                                    8 1/2 tunnor.
1.  Gården, höö                             104 lass.
2.  Gården, höö                              46 lass.


(Karttext:)
Lind.
Obrukat åker.
Ene jord.
Lät jord.
Ene jord.
Lind, sänk.
Lätt jord.
Öster Jädra möter.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.