T1:111


(Rubrik:)
Dingtuna sochn.


      Notarum explicatio.

E.  Gogsta, är skattegård,                    14 öressland.
F.  Utsäde,    16 tunnor.  En lind om    4 tunnor.
G.  Utsäde,    19 tunnor.  Lind,   5 1/2 tunnor.  Lind,   3 1/2 tunnor.
H.  Hårdwalss eng med små skog,        33 lass.
I.   Hårdwalss eng, höö                        75 lass.
K.  Beetess haga     }
L.  }   Betess hagar }  doga till åker och eng.
M.  } 
     Tarfueskog och muulbet till nödtorften.
     Timber och näfuerskogh,                   0.
     Sågh och miölquarn,                          0.
     Fiske och humblegård,                      0.
     Fins et engestyke till denne by, folio 112 uti littera K.
     Räntar höö,                                     4 lass.


(Karttext:)
Forkesta möter.
Lind.
Leer jord.
Lind.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Tängeby eng möter.