T1:112


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Hambra, skategård         16 öressland.
B.  Utsäde,                            18 tunnor.
     Obrukat åker,                    4 tunnor.
C.  Utsäde,                             17 1/2 tunnor.
     Obrukat åker,                    1 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö           90 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö           12 lass.
F.  Utsäde,                             1 1/4 tunnor.
G.  Utsäde,                             1 1/2 tunnor.
H.  Täppa.
I.   Wret, utsäde                      2 tunnor.
K.  Engesstyke, lyder till Gogsta,  4 lass.  Folio 111.
     Skog och muulbet till nödtorften.
     Timberskog, näfuerskog och fiske,    0.
     Sågh, miölquarn och humblegård,      0.


(Karttext:)
Obrukat åker.
Forkesta åker möter.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Ler jord.
Hafre wret.
Lind.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.