T1:113


(Rubrik:)
Dingtuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Forkesta, gårdar                   2.
     1.  Är skategård,               10 öre.
     2.  Arf och egen gård,         6 öre.
B.  Utsäde,                              21 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                              21 tunnor.
     Lind.                                   1 1/2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö            48 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö             16 lass.
F.  Hårdwalss eng, höö              9 lass.
G.  Eng till skategården,             6 lass.
H.  Eng till arf och egen gården,  9 lass.
I.   Betesshaga till arf och egen gården.
     Doger till eng allenast.
K.  Beetess haga, doger till eng.
L.  Beetess haga, doger til eng
     och åker.
M.  Tompt.

Tarfueskog och muul-
beet till nödtorften.
Timber och näfuer-
skog,                         0.
Sågh och miölquarn,  0.
Fiske,                        0.
Humblegård,              0.
Uti gärdet B är en
lind om,            3 1/2 tunnor.


      Specialis explicatio.

1.  Skategården hafuer åhrligt utsäde,   13 1/8 tunnor.
2.  Arf och egen gård,                           8 1/8 tunnor.
1.  Hafuer höö st skategård,                  44 lass.
     Teegskifte i engiarna, förutan det
     som hafuer i enget G, huilket han eliest
     hafuer för sig siälf, som är                 6 lass.
     Blifuer tillhopa,                                 50 lass.
2.  Arf och egen gården hafuer i engen
     tegskifte, höö                                   29 lass.
     Uti enget H hafuer han,                     9 lass.
     Hafuer han fördenskull,                    38 lass,
     alltsamans i hoopa.


(Kartext:)
Lind.
Ler jord.
Ler jord.
Hambra möter.
Lind.
Lind.
Leer jord.
Lind.
Ler jord.
Gogsta möter.