T1:116


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Vppwreta, är skattegård               11 öre.
B.  Utsäde,   13 1/4 tunnor.   En lind i samma gärde,  2 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,   14 tunnor.
D.  Godh hårdwalss eng, höö            16 1/2 lass.
E.  Godh hårdwalss eng, höö             54 lass.
F.  Sädes wreet, utsäde   1 tunnor.
G.  Wreet, utsäde            3/4 tunnor.
H.  Wreet, utsäde           1 1/8 tunnor.
I.   Enget, höö                                    6 lass.
     Tarfueskog och muulbet till nödtorfften.
     Timber, näfuer och basteskog,        0.
     Miölquarn och sågh,                       0.
     Humblegård,                                  0.


(Karttext:)
Lind.

Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Ler jord.
Ler jord.
Ler jord.