T1:117


(Rubrik:)
Dingtuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Tårp, skategård              12 öressland.
B.  Utsäde,                           13 3/4 tunnor.
C.  Utsäde,                           13 1/4 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö         21 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö         33 lass.
F.  Myreng, höö                    4 lass.
G.  Tompt.
     Tarfueskog och muulbet till nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog,        0.
     Sågh och miölquarn,                       0.
     Humblegård,                                  0.


(Karttext:)
Ekelunda moter1
Elberga möter.
Hafre land.
Gripp by möter.
Leer jord.
Uppwreta möter.
Ler jord.
Ler jord.
Ler jord.
Hafre land.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


________________
1Fel för möter.