T1:118-9


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt,   Dingtuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Grippby,  skategårdar             2.
     1.  Södergården är,              11 öressland.
     2.  Nörrgården,                     5 oressland1.
     Denne nörregården hafuer      5 öressland
     ihoop med södergården både i åker och eng.
     Nörregården hafuer allena för sig
     siälf,                                        8 öressland
     uti gärden M och N.
B.  Utsäde,                                  17 tunnor  }
C.  Utsäde,                                  19 tunnor  }   Teegskiftes.
D.  Obrukat åker till nörrgården,    4 tunnor.
E.  Hafre wreet till södergården,     4 3/4 tunnor.   Lind 2 1/2 tunnor.
F.  Hårdwalss eng till teegskiftes,   15 lass.
G.  Hårdwalss eng till teegskiftes,   33 lass.
H.  Myreng till södergården allena, 12 lass.
I.   Wreten, hörer till nörregården,   2 tunnor.
K.  Myreng till nörregården, höö     4 lass.
L.  Hårdwalss eng till nörregården,  24 lass.
M.  Gärdet till nörregården, utsäde  8 tunnor.
N.  Gärdet till nörregården,             7 3/4 tunnor.
O.  Beetess haga, doger till åker och eng.
     Muulbeet på lööten till nödtorften.
     Wedh och annan små tarfueskog till
     nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog,    0.
     Sågh och miölquarn,                   0.
     Fiske och humblegårdar,             0.
     Denne by hafuer utjord i Skilsta,   3 1/2 öre
     folio 108, utsååss derpå,  3 3/4 tunnor.


       Specialis explicatio.

1.  Gården, södergården, hafuer i gärden B och C,   10 tunnor.
     Teegskifftes med nörregården.
2.  Gården och i B och C tegskiftes,     4 tunnor.
     Än hafuer den nörre gården,            4 tunnor.
     Teegskifftes med södergården.
     Höö till desse gårdar af de engiar
     som de hafua teegskiftes, nemblig af  F och G.
     Så hafuer den första och södersta
     gården,                                             26 lass.
     Den andra och nörra gården,             11 lass
     Noch hafuer nörre gården,                 11 lass
     för det som han hafuer tillhopa medh
     södergården.
     Nörre gården hafuer allena för sig siälf.
     Utsäde både i gärden M och N, så och i D
     och I,                                                  21 3/4 tunnor.
     Höö till nörre gården för sig siälf,          28 lass
     af K och L.
     Utsäde för sig siälft till södergården,      4 3/4 tunnor.
     Uti wreeten E, lind som doger till åker,  2 1/2 tunnor.
     Höö för sig siälf,                                   12 lass
     uti enget H.


(Karttext:)
Uppkumbla möter.
Torp möter.
Ler jord.
Obrukat åker.
Lind medh små skog.
Leer jord.
Leer jord.
Folkesta möter.
Ler jord.
Ler jord.
Ene jord.
Leer jord.
Leer jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.
                        

_______________
1Fel för öressland.