T1:12-13


(Sid 12, tom sida:)


(Sid 13:)
(Rubrik:)
Siende heradt,  Kungzåhra sochn.

Notarum explicatio.

A.  Köpsta är gårdar               2.
      1. Är skattegård,             14 öressland.
      2. Är frälssegård,             14 örssland.
B.  Utsäde,                           31 tunnor.
C.  Utsäde,                           40 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö         52 tunnor.
Mulbeet och tarfueskog till nödtorften.
Timber, näfuer och basteskog        0.
Sågh och miölquaren                     0.
Fiske och humblegårdar                0.

1.   Skategårdens utsäde är            17 3/4 tunnor.
2.   Frälsegårdens utsäde                17 3/4 tunnor.
      Höö till hwardera gården          26 lass. 

(Karttext:)

Lind
Tall jord
Karlby egor möta
Tall jord
Råby egor möta
Tall jord
Hård walss eng
Tall jord
Tall jord
Lind
Scala Ulnarum