T1:120


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


(Notarum explicatio:)
A.  Ekelunda, är arf och egit,         9 öre.
     Och utjord til Elberga,              7 öre   
     både i åker och eng, skog och i mark.
     Skog och muulbet till nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog,     0.
     Sågh och miolquarn1.                   0.
     Fiske och humblegård,                 0.
B.  Utsäde,                                    15 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                                    11 tunnor.
D.  Myr eng, höö                           27 lass.
E.  Hårdwalss eng,                         57 lass.
F.  Enget af hårdwall, höö               15 lass.


      Notarum explicatio.

G.  Elberga, skategård            6 öre.
H.  Utsäde,                        9 1/4 tunnor.
I.   Utsäde,                         8 1/2 tunnor.
K.  Hårdwalss eng,             24 lass.
     Tarfskog och muulbeet till
     nödtorften.
     Timber, näfuer och baste-
     skog,                              0.
     Sågh och miölquarn,        0.
     Humblegård,                   0.
     Fiskewattenn,                 0.
     Denne by hafuer utjord i
     Ekelunda både i åker, eng,
     skog och i mark,           7 öre.


(Karttext:)
Elberga möter.
Leer jord.
Grippby möter.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jod2.
Torpz egor möta.

Kumbla egor möta.
Lind.
Ler jord.
Ler jord.
Grippby egor möta.


______________________
1Fel för miölquarn.
2Fel för jord.