T1:122-3


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt,   Dingtuna sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Råby, skategård      16 öre.
B.  Utsäde,                   18 tunnor.
C.  Utsäde,                   13 tunnor.
D.  Hårdwalss eng,        30 lass.
E.  Hafre wret, utsäde    2 1/2 tunnor.
F.  Hårdwalss eng,         33 lass.
G.  Tompt.
H.  Wreet, utsäde          1 1/2 tunnor.
     Skog och muulbet,               0.
     Sågh, miölquarn och fiske,    0
     Humblegård,                        0.


     Notarum explicatio.

I.   Käflinge, skategårdar   2.
     1.  Är                          11 öre.
     2.  Är                          11 öre.
K.  Utsäde,                       22 1/2 tunnor.
     Lind i samma gärde,      4 tunnor.
L.  Utsäde,                         22 tunnor.
     Lind i sama gärde,         3 1/2 tunnor.
     Noch lind i sama gärde, 2 1/2 tunnor.
     Noch lind i sama gärde, 2 tunnor.
     Noch lind i sama gärde, 2 1/2 tunnor.
     Alla desse linder doga till
     åker.
M.  Hårdwalss eng, höö      93 lass.
N.  Hårdwalss eng,             22 lass.
O.  Torpet.
P.  Wreeten, utsäde             1 1/8 tunnor.
Q.  Eng till torpet, höö          18 lass.


      Specialis explicatio.

1.  Gården, åhrligit utsäde        11 1/8 tunnor.
     Höö,                                  57 1/2 lass.
2.  Gården, utsäde                   11 1/8 tunnor.
     Höö,                                   57 1/2 lass.
     Skog och muulbet till nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog,   0.
     Miölquarnställe ligger öde.
     Sågequarn,                                0.
     Fiskewattn,                                0.
     Humblegårdar,                          0.
     Lindarna i både gärden äre
     intz inräknade, ey heller
     torpet med dess utsäde och
     eng.


(Karttext sid 122:)
Ler jord.
Leer jord.
Ler jord.
Ler jord.
Skilsta egor möta.


(Karttext sid 123:)
Lind.
Lind.
Hafre jord.
Biörki jord.
Biörk jord.
Lind.
Lind.
Hafre jord.
Biörk jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.