T1:124


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Froby, gårdar                     2.
     1.  Är skategård,             12 öre
     2.  Är cronegård,            12 öre.
B.  Utsäde,                          25 1/2 öre.
     Hafre jord,                      5 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                          26 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö        36 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö        24 lass.
F.  Myr eng, höö                  18 lass.
G.  Lind uti gärdet C, är obrukat
     åker,                               2 tunnor.
     Skog och muulbet till nöd-
     torften.
     Timber, näfuer och basteskog,   0.
     Sågh och miölquarn,                  0.
     Fiskewattn,                               0.
     Humblegårdar,                          0.
     Denne by hafuer een dehl i Gil-
     ltuna wret, som står 132 uti D.


      Specialis explicatio.

1.  Gården ähr skategård,
     och utsår åhrligen,            14 1/2 tunnor.
     Höö,                                39 lass.
2.  Gården crone,                  14 1/2 tunnor.
     Höö,                                39 lass.


(Karttext:)
Boberga egor möta.
Lind.
Lät jord.
Ler jord.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Ler jord.
Leer jord.
Obru-kat åker.
Hafre jord.
Lind.