T1:125


(Rubrik:)
Dingtuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Boberga, är skategård              14 öressland.
B.  Utsäde,     15 1/2 tunnor.   Obrukat åker,   4 tunnor.
C.  Utsäde,     14 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö                   15 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö                    24 lass.
F.  Hafre wreet, utsäde                    3/4 tunnor.
G.  Hafre wreet, utsäde                    1/2 tunnor.
     Ingen skog och muulbeet.
     Sågh, miölquarn och humblegård,   0.


(Karttext:)
Wångsta möter.
Obrukat åker.
Leer jord.
Mo jord.
Leer jord.
Leer jord.
Ensta becken.
Froby egor möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.