T1:126-7


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt,  Dingtuna sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Wångsta, är skategårdar             2.
     1.  Är                                  18 öressland.
     2.  Är                                  14 öressland.
B.  Utsäde,            33 tunnor.    Lind.   3 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,            27 tunnor.
D.  Utsäde,            11 tunnor.
E.  Torpet, utsäde   3/4 tunnor.
F.  Hårdwalss eng, höö             15 lass.
G.  Hårdwalss eng, höö            105 lass.
H.  Betess haga, doger till eng allenast.
     Muulbet, timber, näfuer och annan
     nödtorftig skogh till fyllest.
     Fiske, sågh och miölquarn,            0.
     Humblegårdar,                              0.
     Engestyket lyder till Wångesta, samma engestyke
     fins folio 128.  Räntar höö 9 lass.  Hörer till sö-
     dergården och är noterat littera K.
I.   Enges haga, räntar                       10 lass.
K.  Enges haga, räntar                       7 1/2 lass.


      Specialis explicatio.

1.  Skategården utsår åhrligen,           19 3/4 tunnor.
2.  Gården, utsår åhrligen,                   15 3/4 tunnor.
     Torpet är intz här uti räknadt.
1.  Gården, höö                                  70 lass.
2.  Gården, höö                                  50 lass.


(Karttext:)
Lät jord.
Lind.
Hafre jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Ler jord.
Leer jord.
Leer jord.
Lat1 jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum._______________
1Fel för lät.