T1:128


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Olesta, är skategård            18 1/2 tunnor.
B.  Utsäde,                               18 tunnor.
C.  Utsäde,                               19 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö             42 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö             12 lass.
F.  Hårdwalss eng, höö             12 lass.
G.  Hårdwalss eng, höö            18 lass.
H.  Obrukat hafer jord,             5 1/2 tunnor.
I.  Tompt.
K.  Engestyket, lyder till Wångsta södergården,   9 lass.   127, fins Wångesta.
L.  Engestyket, lyder till Wallby, är arf och egit,   7 lass.
M.  Engestyke, lyder Olsta, höö                          12 lass.
N.  Beetess haga, doger röijia till eng.
     Tarfueskog och muulbet på andras egor.
     Såg och miölquarn, fiske och humblegård,  0.


Denne by hafuer uti Gilltuna wreeten folio 132
uti D, tuå deelar och Froby tridie ängen.
Hafuer och denne by uti enget E folio132, tillij-
ka med Froby halfparten hwardera af den ena
halfua deelen, den andra halfua deelen hafuer
Ingelsta och är frälsse.


(Karttext:)
Froby möter.
Folkesta möter.

Hafer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Skilsta åker möter.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Moo jord.