T1:129


(Rubrik:)
Dingtuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Vträlla, är gårdar                     2.
     1.  Är skategård,               8 öre.
     2.  Är cronegård.
B.  Utsäde,                            22 tunnor.
C.  Utsäde,                            24 1/2 tunnor.
     En lind i samma gärde,       6 1/2 tunnor.
D.  Hafre gärdet, utsäde         9 1/2 tunnor.
E.  Beetesshaga.
F.  Hårdwalss eng, höö           18 lass.
G.  Hårdwalss eng, höö           27 lass.
H.  Godh hårdwalss eng, höö  16 lass.
I.   Beetess haga medh skog ibland, doger til eng.
K.  Hårdwalss eng, höö           12 lass.
     Muulbeet allenast uthi hagarne.
     Timber, näfuer och anna1 tarfueskog,   0.
     Såg, miölquarn och fiske,                     0.
     Humblegårdar,                                    0.
     En skate utjord fins till denne by
     folio 133, uti Huusta, som är 4 1/2 öressland.
     Samma utjord lyder allenast till skate-
     gården.


      Specialis explicatio.

1.  Gården hafuer åhrligit utsäde,        14 tunnor.
2.  Gården hafuer åhrligt utsäde,         14 tunnor.
1.  Gården, hafuer höö                       36 1/2 lass.
2.  Gården, höö                                 36 1/2 lass.
Skategården, hafuer utjord i Huusta,   4 1/3 öressland.
Och tuå wreetar som kallass Giltuna,  5 öressland.
Cronegården hafuer utjord i Skilsta folio108,   3 öre.
Gilltuna fins igen folio 132, noterade med A.B.C.


(Karttext:)
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Hafre jord.


_____________
1Fel för annan.