T1:130-131


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt,  Dingtuna sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Frändesta är gårdar,             5.
     1.  Är skategård,               10 öressland.
     2.  Cronegård, är               7 2/3 öressland.
     3.  Är och cronegård,         3 1/2 öressland.
     4.  Academia gård,             5 1/3 öressland.
     5.  Frälssegård,                  5 1/3 öressland.
B.  Utsäde,                             52 tunnor.   Obrukat åker
                                                                        2 tunnor.
Doger till åker.     Lind i samma gerde,           4 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                              41 tunnor.   Obrukat åker
                                                                          5 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö            110 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö             6 lass.
F.  Beetess haga, doger till eng och åker.
     Skog och muulbete,                  0.
     Sågh och miölquarn,                 0.
     Fiskewattn,                              0.
     En liten humblegård till skategården.


      Specialis explicatio.

1.  Gården, skate, utsäde åhrligen           15 1/4 tunnor.
2.  Cronegård,                                         12 3/4 tunnor.
3.  Cronegård,                                         8 tunnor.
4.  Academia gård,                                  9 1/4 tunnor.
5.  Frälsse gård,                                      9 1/4 tunnor.
     1.  Skategården, höö                     30 lass.
     2.  Cronegården, höö                     24 lass.
     3.  Cronegård, höö                         16 lass.
     4.  Academia gård,                         18 lass.
     5.  Frälsse gård,                              18 lass.
     Linden uti gärdet B är och inräknadt
     uthi utsäde, såssom och den obrukade åkren.


(Karttext:)
Huusta möter.
Fälewij möter.
Eng.
Hafre jord.
Lätt jord.
Leer jord.
Leer jord.
Obru-kad åker.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Obru-kad åker.
Moo jord.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.