T1:132


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Wreeten, hörer till skategården
     i Uträlla, utsäde           8 1/2 tunnor.  Folio129 fins Utträlla.
B.  Wreeten, lyder och till samma gård,
     Utsäde,                          6 tunnor.     Och kallass denne wreet/  Gilltuna och är /
                                                                 lagd för 5 öressland.
     Lind i samma wreet,       2 1/2 tunnor.  Folio 129, till Uträlla skategård.
C.  Hårdwalss eng, lyder  och sama gård,
     höö                                 15 lass.
D.  Wreet, lyder till Olsta.                Folio 128, fins Olesta.
     Och till skategården i Froby.       Folio 124, fins Froby.
     Utsäde,                            8 3/4 tunnor.
     Uti denne wreet hafuer Olsta tuå
     delar och Froby tridungen.
E.  Enget hafuer Jngelsta halparten1,
     och Olsta och Froby hafua den
     andra halfparten efter öreta-
     let.
F.  Ett styke åker som lyder till Klåkar-
     gården i Lundby sochn,              3 1/4 tunnor.   Folio 156.


(Karttext:)
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Lind.
Hårdwalss eng.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för halfparten.