T1:133


(Rubrik:)
Dingtuna sochn.
 

      Notarum explicatio.

A.  Huusta, gårdar                    3.
     1.  Är skategård,              8 öressland.
     2.  Är frälsse,                   6 öressland.
     3.  Är och frälsse,             5 öressland.
     En skateutjord, är och här som hörer till
     skategården i Uträlla,        4 1/3 öressland.   Folio 129.
B.  Utsäde,                            30 tunnor.
C.  Utsäde,                            28 tunnor.
     Lind i samma gärde,           2 tunnor.
     Noch lind i samma gärde,   1 1/2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö           72 lass.
     Skog och muulbeet på annans egor.
     Sågh, miölquarn, fiske och humblegårdar,    0.


      Specialis explicatio.

1.  Är skategården, utsäde ährligt,      9 1/2 tunnor.
     Höö der till,                                  25 lass.
2.  Gården frälsse, utsäde                   7 1/2 tunnor.
     Höö,                                             19 lass.
3.  Gården frälsse, utsäde                   6 1/2 tunnor.
     Höö,                                             16 lass.
4.  Är skateutjorden till Uträlla,           5  1/2 tunnor.
     Höö der till,                                   12 lass.


(Karttext:)
Hafre jord.
Hafre jord.
Ler jord.
Ler jord.
Leer jord.
Lind.
Lundby sochn möter.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Mo jord.
Frändesta eng möter.
Fälewij möter..