T1:134-5


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt,  Dingtuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Bälby, gårdar                5.
     1.  Är arf och egit,        7 1/3 öre.
     2.  Är arf och egit,        7 1/3 öre.
     3.  Är cronegård,          5 öre.
     4.  Är skategård,           8 öre.
     5.  Är arf och egit,         4 öre.
B.  Utsäde,                             48 tunnor.
C.  Utsäde,                             11 tunnor.
D.  Utsäde,                             33 tunnor.
E.  Hårdwalss eng, höö           192 lass.
     Skogh och muulbete till nödtorften.
     Timber, näfuer och basteskog,    0.
     Sågh och miölquarn,                   0.
     Fiske och humblegårdar,             0.


     Specialis explicatio.

     1.  Arf och egen gård, utsäde      10 tunnor.
     2.  Arf och egen gård, utsäde      10 tunnor.
     3.  Cronegråd,                             8 tunnor.
     4.  Skategård,                             11 tunnor.
     5.  Arf och egit,                           7 tunnor.
1.  Gården hafuer höö,                     43 lass.
2.  Gården, höö                                43 lass.
3.  Gården, höö                                35 lass.
4.  Gården, höö                                49 lass.
5.  Gården, höö                                22 lass.


(Karttext:)
Ler jord.
Ler jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Skäleby egor möter.
Leer jord.
Leer jord.
Tiur egor möter.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.