T1:136-137


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.            Dingtuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Halsta, skategård               13 öressland.
B.  Gärdet, utsäde                    20 tunnor.
C.  Utsäde,                              23 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö            75 lass.
E.  Godh hårdwalss eng, höö    16 1/2 lass.
F.  Godh hårdwalss eng, höö     18 lass.
G.  Tompt.
H.  Täppa.
I.   Hårdwalss eng, höö               6 lass.
     Tarfskog och muulbeet till nödtorften.
     Timber, näfuerskog,                   0.
     Sågh och miölquarn,                   0.
     Fiskewatn,                                 0.
     Humblegård,                              0.

(Karttext:)
Haksätter och Skärkie sockn möter.
Bäckeby egor möta.
Hårdwalss eng.
Hård-walss eng.
Lind, doger till åker.
Bäleby egor möta.
Lind.
Leer jord.
Godh hård-walss eng.
Bäckeby egor möta.
Leer jord.
Hafre jord.
Godh hårdwalss eng.
Hafre jord.
Lind.
Tiurs egor och Lundby sochn.


Författad af
Johan Åkeson år 1652.

(Under skalan:)
Skala ulnarum.