T1:14-5


(Rubrik:)
Siende heradt,  Kungzåhra sochn.


         Notarum explicatio.

A.  Ändesta är gårdar                   2.
     1. Är skattegård,            10 öressland.
     2. Är frälssegård,            10 öressland.
B.  Utsäde,                          25 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                          36 tunnor.
D.  Myre eng, höö                9 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö         33 lass.
F.  Beetesshaga, doger till åker.
G.  Tompt.
H.  Tompt.
I.   Hårdwalss eng, höö          15 lass.
K.  Obrukat åker,                   4 tunnor.
      Skog och muulbet till nödtorften.
      Sågh och miölquarn,           0.
      Fiske och humblegårdar,     0.


         Specialis explicatio.

1.  Skattegården utsår     16 3/8 tunnor.
2.  Skattegården utsår     16 3/8 tunnor.
     Med det som obrukat är.
     Höö till hwardera gården,  28 1/2 lass.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Karttext:)
Myr eng.
Beetess haga.
Obru-kat åker.
Ler jord.
Ler jord.
Lind.
Hård walss eng, godh.
Tompt.
Tompt.
Leer jord.
Ändsta becken.
Lind.
Lind.
Lind.
Leer jord.
Lät jord.
Präste gärdet möter.