T1:141


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt,   Lilleheradh sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Yter Åby, är gårdar            2.
     1.  Är skategård,              6 öressland.
     2.  Är cronegård,              4 öressland.
B.  Utsäde,                            15 tunnor.
C.  Utsäde,                            14 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö           90 lass.
     Frälssejord, är här inne,      2 öre.
     Skog och muulbet till nödtorfften.
     Sågequarn är här een.
     Miölquarn, fiske och humblegård,   0.


      Specialis explicatio.

1.  Skategården hafuer utsäde,    7 tunnor.
2.  Cronegården hafuer utsäde,   5 tunnor.
3.  Frälsse jorden är utsäde,        2 1/2 tunnor.
     Skategården hafuer, höö        44 lass.
     Cronegården,                        30 lass.
     Frälsse jorden hafuer,            16 lass.


(Karttext:)
Moo jord.
Lind.
Lundby möter.
Moo jord.
Moo jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.