T1:142


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Gränsta, är                       12 öre.
     I bolbyn och i Boda,          4 öre.
B.  Utsäde,                             12 tunnor.
     Hafre jord,                         3 tunnor.
C.  Utsäde,                              8 tunnor.
D.  Hårdwalss eng till Gränsta,  50 lass.
     Skogh och muulbet till nödtorften.
     Sågh och miölquarn,              0.
     Fiske och humblegård,           0.


      Notarum explicatio.

E.  Boda är cronegård,                4 öre.
     Gänsta1 hafuer här och           4 öre.
     Åby hafuer här och                 4 öre.
F.  Utsäde,                                  15 tunnor.
     Tuå linder i sama gärde,          3 1/2 tunnor,
     både tillhopa.
G.  Utsäde,                                  18 tunnor.
     Linder i samma gärde,              7 1/2 tunnor,
      både tillhopa.
H.  Hårdwalss eng, lyder till
     Boda, Åby och Gränsta.
     Höö,                                        42 lass.
     Skog och muulbet till nödtorften.
     Såg, miolquarn2, fiske och humblegård,   0.


      Specialis explicatio.

Boda, utsäde åhrligt,     5 1/2 tunnor.
2.  Gränsta,                  5 1/2 tunnor.
3.  Åby,                        5 1/2 tunnor.
Höö till Boda,               14 lass.
Höö till Gransta1,          14 lass.
Höö till Åby,                 14 lass.
Gränsta och Aby3 liggia
i teegskifte med Boda,
både i åker och eng..


(Karttext:)
Obru-kat åker.
Prästegården möter.
Skästa möter.
Huuss tompt.
Hafre jord.
Lät jord.
Lät jord.
Lät jord.
Lät jord.
Lundby möter.
Lind.
Lät jord.
Lät jord.
Lind.
Lind.


_______________
1Fel för Gränsta?
2.Fel för miölquarn.
3Fel för Åby.