T1:144


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Lundby, cronegård            16 öressland.
B.  Utsäde,                             21 tunnor.
C.  Utsäde,                             23 tunnor.
     Lind i samma gärde,           2 1/2 tunnor.
D.  Utsäde,                             3 3/4 tunnor.
E.  Lind, eller obrukat åker,     9 1/2 tunnor.
F.  Hårdwalss eng, höö            84 lass.
     Skogh och muulbet till nödtorften.
     Såg och miölquarn,               0.
     Fiske och humblegård,          0.


(Karttext:)
Hafre jord.
Leer jord.
Ler jord.
Lind.
Leer jord.
Moo jord.
Lind.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.