T1:145


(Rubrik:)
Lilleheradh sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Litzlund, är cronegårdar         2.
     1.  Är                                8 öressland.
     2.  Är och                         8 öressland,
     och är lagt till Prästebolet.
B.  Utsäde,                            19 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                            29 tunnor.
     Lind i samma gärde,          2 1/2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö          69 lass,
     och hörer till Prästegården och Litzlunda.
     Skog och muulbet till nödtorften.
     Såghe och miölquarn,               0.
     Fiske och humblegårdar,          0.

1.  Litzlunda, utsår åhrligen          9 7/8 tunnor.
2.  Prästehemanet utsår,              9 7/8 tunnor.
Litzlunda hafuer höö,                   34 1/2 lass.
Prästehemanet, höö                     34 1/2 lass.


      Notarum explicatio.

E.  Prästegården.
F.  Buuten till Prästegården,          3 1/4 tunnor.
G.  Buuten till Prästegården,          2 tunnor.
H.  Hårdwalss eng, höö                21 lass.
I.   Klåckargården.
K.  Kyrkian.
     Skog, muulbete och alla
     andra lägenheter lijka
     som Litzlunda.


(Karttext:)
Skästa möter.
Moo jord.
Lät jord.
Lind.
Lät jord.
Denne becken kallas Lille heradz becken.
Lät jord.
Gränsta möter.
Leer jord.
Skästa möter.
Leer jord.
Leer jord.
Gränsta möter.